Concerta 54mg


Concerta tabletter med förlängd frisättning används för att behandla uppmärksamhet underskott oordning (ADD), uppmärksamhets underskott hyperaktivitet oordning (ADHD) och narkolepsi.
ou ska inte använda Concerta om du har glaukom, tics eller Tourettes syndrom eller svår ångest, spänning eller agitation.
Använd inte Concerta om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblå injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.
Concerta ska ges oralt en gång dagligen på morgonen med eller utan mat.
Concerta måste sväljas hel med hjälp av vätskor och får inte tuggas, delas eller krossas.
Den rekommenderade startande dos Concerta för patienter som för närvarande inte tar metylfenidat eller andra stimulanser än metylfenidat är 18 mg en gång dagligen för barn och ungdomar och 18 eller 36 mg en gång dagligen för vuxna.

100 st / 1800KR
150 st / 2200KR
200 st / 2800KR

Vi erbjuder rabatterade priser för majoriteten och regelbundna köp.

Köp nu

 


©2018 Sverige Hopp Apotek | Köp medicinering online