Fentanyl 100mcg plåster


Fentanyl används som en del av anestesi för att förhindra smärta efter operation eller annan medicinsk behandling.Fentanyl kan också användas för ändamål som inte anges i denna medicine rings guide.
Intravenös fentanyl används ofta för anestesi och analgesi. Under anestesi används det ofta tillsammans med ett hypnotisk medel som propofol. Det administreras även i kombination med en bensodiazepin, såsom midazolam, för att ge sedering för förfaranden som endoskopi, hjärtkateterisering och munkirurgi eller i akutmottagningstjänster. Det används också vid hantering av kronisk smärta, inklusive cancer i smärtor
Fentanyl injiceras i en muskel, eller i en ven genom en IV.
Eftersom fentanyl ges i en kort tid efter behov av en sjukvårds personal är det inte troligt att du kommer att vara på doserings schema.
Vi har nu ett nytt lager av Fentanyl, Kontakta oss för din påfyllning

100 st / 1800KR
150 st / 2200KR
200 st / 2800KR

Vi erbjuder rabatterade priser för majoriteten och regelbundna köp.

Köp nu

 


©2018 Sverige Hopp Apotek | Köp medicinering online