Ketogan 5mg


Ketobemidon är ett kraftigt opioidanalgetikum. Dess effektivitet mot smärta ligger i samma område som morfin, och det har också några NMDA-antagonistegenskaper. Detta gör det användbart för vissa typer av smärta som inte svarar bra på andra opioider. Det mest benämnda utjämningsförhållandet för analgetiska doser är 25 mg ketobemidon (ketogan) hydrobromid till 60 mg morfinhydroklorid eller sulfat och ca 8 mg ketobemidon (ketogan) genom injektion

Ketogan ska tas efter mat. Det kan i alla fall inte vara den rätta beskrivningen av hur du borde ta denna Ketogan. Vänligen besök din läkare för mer medicinsk rådgivning i detta avseende.

Köp nu

 


©2018 Sverige Hopp Apotek | Köp medicinering online