Lyrica


Lyrica är indicerat för behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna.

Epilepsi

Lyrica är indicerat som adjunktiv terapi hos vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering.

Allmänt ångestsyndrom

Lyrica är indicerat för behandling av generaliserad ångestsyndrom (GAD) hos vuxna.

Dosering och administreringssätt
Dosering

Dosintervallet är 150 till 600 mg per dag ges i två eller tre uppdelade doser.

Neuropatisk smärta

Pregabalin behandling kan startas med en dos på 150 mg per dag ges som två eller tre uppdelade doser. Baserat på individuellt patientrespons och tolerans kan dosen ökas till 300 mg per dag efter ett intervall om 3 till 7 dagar och vid behov till en maximal dos på 600 mg per dag efter ytterligare 7 dygnsintervall.

Epilepsi

Pregabalinbehandling kan startas med en dos på 150 mg per dag ges som två eller tre uppdelade doser. Baserat på individuellt patientrespons och tolerans kan dosen ökas till 300 mg per dag efter 1 vecka. Maximal dos på 600 mg per dag kan uppnås efter ytterligare en vecka.

Allmänt ångestsyndrom

Dosintervallet är 150 till 600 mg per dag ges som två eller tre uppdelade doser. Behovet av behandling bör omprövas regelbundet.

Pregabalinbehandling kan startas med en dos på 150 mg per dag. Baserat på individuellt patientrespons och tolerans kan dosen ökas till 300 mg per dag efter 1 vecka. Efter ytterligare en vecka kan dosen ökas till 450 mg per dag. Maximal dos på 600 mg per dag kan uppnås efter ytterligare en vecka.

Avbrytande av pregabalin

I enlighet med gällande klinisk praxis, om pregabalin måste avbrytas rekommenderas detta gradvis under minst 1 vecka oberoende av indikationen

För mer information och beställning skicka oss en förfrågan

Köp nu

 


©2018 Sverige Hopp Apotek | Köp medicinering online