Metadon 40mg


Metadon är en opioidmedicin. En opioid kallas ibland narkotisk.
Metadon minskar abstinens symptom hos personer som är beroende av heroin eller andra narkotiska droger utan att orsaka den "höga" som är associerad med narkotikamissbruk.
Metadon används som smärtstillande medel och som del av avgiftnings- och underhålls program för narkotikamissbruk. Den är endast tillgänglig från ett certifierat apotek.
Du ska inte använda metadon om du har svåra astma- eller andnings problem, eller en blockering i magen eller tarmarna.
Använd aldrig metadontabletter eller vätska för att göra en blandning för att injicera läkemedlet i din ven. Denna övning har resulterat i död med missbruk av receptbelagda läkemedel.
När metadon används som en del av ett behandlings program för narkotikamissbruk eller avgiftning, kan din läkare rekommendera att detta läkemedel ges till dig av en familjemedlem eller annan vårdgivare.
Du ska inte sluta använda detta läkemedel plötsligt. Följ din läkares instruktioner om att minska dosen.

100 st / 1800KR
150 st / 2200KR
200 st / 2800KR

Vi erbjuder rabatterade priser för majoriteten och regelbundna köp.

Köp nu

 


©2018 Sverige Hopp Apotek | Köp medicinering online