Ritalin 10mg


metylfenidat (Ritalin) och former av amfetamin (Dexedrine) har använts i många årtionden. De är relativt säkra och effektiva för de flesta barn för att hjälpa dem att fokusera sina tankar och styra sitt beteende. Långverkande former av stimulantia föredras vanligtvis för barn
Ritalin (metylfenidat) är ett stimulansmedel i centrala nervsystemet. Det påverkar kemikalier i hjärnan och nerver som bidrar till hyperaktivitet och impuls kontroll. Ritalin används för att behandla uppmärksamhetsbriststörning (ADD), uppmärksamhets underskott hyperaktivitet oordning (ADHD).
och narkolepsi
Ta detta läkemedel minst 30 minuter före en måltid. De förlängda Släpp form av metylfenidat (Ritalin-SR, Metadat ER, Metadat CD, Methylin ER, Concerta) kan tas med eller utan mat. Den tuggbara tabletten måste tuggas innan du sväljer den. Krossa inte, tugga eller bryt en tablett med förlängd frisättning.

100 st / 1800KR
150 st / 2200KR
200 st / 2800KR

Vi erbjuder rabatterade priser för majoriteten och regelbundna köp.

Köp nu

 


©2018 Sverige Hopp Apotek | Köp medicinering online