Rohypnol/Flunitrazepam 2mg


Flunitrazepam, även känt som Rohypnol bland andra namn, är en intermediär verkande bensodiazepin som används i vissa länder för att behandla svår sömnlöshet och i färre tidiga anestesi
Rohypnol är en bensodiazepinmedicin med sederande, anti-ångest och hypnotiska egenskaper. Även om det är föreskrivet i ett antal länder för att behandla sömnlöshet, har Rohypnol aldrig legat i USA. Det smittas ofta in och är allmänt missbrukat.
Rohypnol är ett mycket kraftfullt läkemedel, cirka 10 gånger så starkt som Valium. Effekten av en enstaka dos, så liten som 1 milligram, kan variera i 8 till 12 timmar. Effekter börjar efter ca 30 minuter, och spetsar normalt cirka två timmar efter intag.
Detta läkemedel är svalnat, ibland med alkohol eller andra droger. Ibland är det krossat och snortat, löst och injicerat eller sprinklat på marijuana och rökt.

100 st / 1800KR
150 st / 2200KR
200 st / 2800KR

Vi erbjuder rabatterade priser för majoriteten och regelbundna köp.

Köp nu

 


©2018 Sverige Hopp Apotek | Köp medicinering online