Xanax/Xanor 2mg


Xanax (Alprazolam) används vanligtvis för att behandla ångest och panikstörningar. Det faller i en kategori av läkemedel som kallas bensodiazepiner. De är kända för att påverka komponenterna i centrala nervsystemet och ger en lugnande effekt, vilket minskar hjärnaktiviteten.
Du ska inte använda Xanax om du har smalvinkelglaukom, om du också tar itrakonazol eller ketokonazol eller om du är allergisk mot Xanax eller liknande läkemedel (Valium, Ativan, Tranxene och andra).
Krossa inte, tugga eller bryt en Xanax förlängd frisättningstablett. Svälj tabletten hela.
Tabletter med omedelbar frisättning, oralt sönderdelande tabletter, oralt koncentrat:
Inledande dos: 0,25 mg oralt 2 till 3 gånger om dagen hos äldre eller försvagade patienter
Denna dos kan gradvis ökas vid behov och tolereras.
På grund av ökad känslighet mot bensodiazepiner hos äldre patienter uppfyller alprazolam vid dagliga doser större än 2 mg Beers kriterier som en medicin som är potentiellt olämplig för användning hos äldre vuxna. Mindre doser kan vara effektiva såväl som säkrare. Totala dagdoser bör sällan överstiga rekommenderade maximier.

100 st / 1800KR
150 st / 2200KR
200 st / 2800KR

Vi erbjuder rabatterade priser för majoriteten och regelbundna köp.

Köp nu

 


©2018 Sverige Hopp Apotek | Köp medicinering online